Prawo Godwina.

Prawo Godwina – Pewien komik o imieniu Michael Godwin powiedział:

„As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1.”

Wraz z trwaniem dyskusji w Internecie prawdopodobieństwo użycia porównania, w którym pojawia nazizm bądź Hitler, dąży do 1.